Priešmokyklinis ugdymas

Darželyje Giliukas” veikia viena Priešmokyklinio ugdymo grupė.

Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą. Su programa galite susipažinti ČIA

Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarka:

  • Priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 6 metai;
  • Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų prašymu ir jei tokį ugdymą rekomenduoja įstaigos psichologas, teisės aktų nustatyta tvarka įvertinęs vaiko brandą mokytis pagal Priešmokyklinio ugdymo programą;
  • Priešmokyklinis ugdymas nėra teikiamas jaunesniam nei 5 metų vaikui ir vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai;
  • Priešmokyklinio ugdymo trukmė – vieneri metai;
  • Tėvams (globėjams), pasirašius mokymo sutartį, vaikui Priešmokyklinio ugdymo grupės lankymas yra privalomas.

Plačiau apie Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarką galite sužinoti ČIA.

Plačiau su Priešmokyklinį ugdymą reglamentuojančias teisės aktais galite susipažinti ČIA.