GRUPĖS IR PEDAGOGAI

 1 ikimokyklinio ankstyvojo amžiaus grupė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos:

Dalia MALDŽIUVIENĖ

(metodininko kvalifikacinė kategorija)

Rima DOVIDAUSKIENĖ

(metodininko kvalifikacinė kategorija)

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja (asistentė)

Violeta BUTKUVIENĖ

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

Irena DEGUTIENĖ

2 ikimokyklinio ankstyvojo amžiaus grupė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos:

Laima ZUBAVIČIENĖ

(metodininko kvalifikacinė kategorija)

Edita ŠLIMIENĖ

(vyr. auklėtojo kvalifikacinė kategorija)

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja (asistentė)

Vida RAZUTIENĖ

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

Sigutė VAIZGĖLIENĖ

3 ikimokyklinio amžiaus grupė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos:

Dalia SAKALAUSKIENĖ

(metodininko kvalifikacinė kategorija)

Eglė FRIDRIKAITĖ

(auklėtojo kvalifikacinė kategorija)

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja (asistentė)

Goda MAJAUSKAITĖ

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

Vidutė ANDRIULIONIENĖ

4 priešmokyklinio amžiaus grupė

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojos:

Rasa RIMKŪNIENĖ

(vyr. auklėtojo kvalifikacinė kategorija)

Rima KRIPIENĖ

(vyr. mokytojos kvalifikacinė kategorija)

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja (asistentė)

Rima ULSKIENĖ

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

Zina ŠEMETIENĖ

5 ikimokyklinio amžiaus grupė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos:

Eglė FRIDRIKAITĖ

(auklėtojo kvalifikacinė kategorija)

Renata JASIENĖ

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

Genovaitė Skernauskienė

 Kiti pedagoginiai darbuotojai

Meninio ugdymo mokytoja:
Vaida TAMOŠAUSKAITĖ                                     

Papildomo (neformaliojo) ugdymo pedagogas:
Renoldas DŽIAUGYS
(vyr. mokytojo kvalifikacinė kategorija)
Socialinė pedagogė:

Specialiojo ugdymo pedagogė, logopedė:
Giedrė KONTUTIENĖ
(metodininko kvalifikacinė kategorija)