Surinkto aplinkos išlaikymo mokesčio panaudojimo ataskaitos

                      Vadovaujantis Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. T1-146 „Dėl atlyginimo už vaikų išlaikymą ugdymo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 21 p. (Ugdymo įstaigos kiekvieno ketvirčio pabaigoje savo interneto svetainėje pateikia surinkto aplinkos išlaikymo mokesčio panaudojimo ataskaitą),

teikiame Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ surinkto aplinkos išlaikymo mokesčio panaudojimo ataskaitą pagal minėto Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimo 7 p.

                      Už ikimokyklinio ugdymo įstaigos lankymą Savivaldybės tarybos nustatytas ugdymo aplinkos išlaikymo mėnesinis mokestis panaudotas:

2021 m. lėšų panaudojimo ataskaita

2022 m. lėšų panaudojimo ataskaita

2023 m. lėšų panaudojimo ataskaita

Punktas Aprašymas

2024 m.

I ketv.

2024 m.

II ketv.

2024 m.

III ketv.

2024 m.

IV ketv.

Panaudotos 11 eur lėšos
7.1. Priemonėms, priskiriamoms trumpalaikio turto grupei ir skirtoms ugdymui įgyvendinti bei ugdymo aplinkai kurti, įsigyti 600,52  
7.2. Higienos, dezinfekcinėms ir valymo reikmėms įsigyti 155,10
7.3. Kitoms priemonėms, priskiriamoms ilgalaikio turto grupei ir skirtoms ugdymo įgyvendinimui, įsigyti 2900,00    
7.4. Paslaugoms, susijusioms su ugdymo įgyvendinimu, pažintinei, kultūrinei ar edukacinei veiklai apmokėti 242,00