Pranešėjų apsauga

Siekiant veiksmingai įgyvendinti Įstatymo (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“nuostatas, yra patvirtintas Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas” vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas),  kuriame nustatomi Mažeikių r. Tirkšlių darželyje „Giliukas” (toliau – Įstaiga) diegiamų vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų reikalavimai, jų funkcionavimas, informacijos apie pažeidimus teikimas, tyrimas, tvarkymas ir konfidencialumo užtikrinimas Įstaigoje.

Už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą Mažeikių r. Tirkšlių darželyje „Giliukas” atsakingas asmuo Rima Kripienė, tel. (0 443) 48 120;

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą Įstaigoje, ją gali pateikti Įstaigos vidiniais kanalais: 

 • tiesiogiai:pateikti informaciją apie pažeidimą galima tiesiogiai atvykus į Įstaigą, adresu Dariaus ir Girėno g.25, Tirkšliai, Mažeikių r.;
 • el. paštu:  Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.;
 • paštu: informaciją apie pažeidimą galima atsiųsti adresu: Dariaus ir Girėno g. 25, Tirkšliai, LT-89328 Mažeikių r. (ant voko nurodyti „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“).

SVARBU! Vidinis pranešimų kanalas nėra skirtas skundams, prašymas ar pranešimams pateikti siekiant apginti išskirtinius asmeninius interesus.

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas) įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

Pagal Pranešėjų apsaugos įstatymo 3str.2d.  informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

 • pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 • pavojaus aplinkai;
 • kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 • neteisėtos veiklos finansavimo;
 • neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 • neteisėtu būdu įgyto turto;
 • padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
 • kitų pažeidimų.

Pranešimas apie pažeidimą turi būti pateikiamas užpildant pranešimo apie pažeidimo formą.

Nesilaikant pranešimo formos reikalavimo, pranešime privaloma nurodyti, kad pranešimas  teikiamas vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu ir nurodyti:

 • kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti ir pan.;
 • sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes;
 • savo vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą, jeigu asmens kodo neturi, darbovietę, kitus kontaktinius duomenis;
 • jei įmanoma, pateikia bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius.

Informacija apie pažeidimus pateikiama raštu.

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą nebūtina, kai:

 • to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
 • asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Kompetentingas subjektas nenagrinėja pranešimų ir apie tai praneša informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui, jeigu:

 • pateikta informacija apie pažeidimą neatitinka Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatų;
 • pranešimas grindžiamas akivaizdžiai tikrovės neatitinkančia informacija;
 • asmuo kreipiasi pakartotinai dėl tų pačių aplinkybių, kai prieš tai pateiktas pranešimas apie pažeidimą Apraše nustatyta tvarka buvo išnagrinėtas ir dėl jo priimtas sprendimas.