Apie įstaigą

Įstaigos oficialusis pavadinimas: Mažeikių r. Tirkšlių darželis „Giliukas“, trumpasis pavadinimas – darželis „Giliukas“.

Darželio teisinė forma ir priklausomybė – savivaldybės biudžetinė įstaiga. Darželio savininkas – steigėjas Mažeikių rajono savivaldybė.

Darželio grupė – ikimokyklinio ugdymo mokykla.

Pagrindinė veiklos rūšis – ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas.

Vykdomos pagrindinės švietimo programos: ikimokyklinio ugdymo programa, priešmokyklinio ugdymo programa. Integruotai vykdomos programos: socilinio emocinio intelekto ugdymo programa „Kimochis", gamtosauginių mokyklų programa (GMP).

 

Darželio darbo laikas:

Grupių darbo laikas: 7.00 val. iki 17.30 val.

Administracijos darbo laikas: 8.00 val. iki 17.00 val.

Pietų pertrauka: 12.00 val. iki 13.00 val.

  • Tėvams pageidaujant, darželyje gali būti organizuojamas 4 valandų ugdymas be maitinimo ir migdymo.
  • Ugdymo procesas organizuojamas nuo rugsėjo 1 d. iki gegužės 31 d.
  • Vasaros laikotarpiu nuo birželio 1 d. iki liepos 31 d. vaikai į darželį priimami tik susidarius ne mažiau kaip vienai grupei (20 vaikų).
  • Priešmokyklinės grupės vaikų atostogos derinamos prie Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinės mokyklos pradinių klasių moksleivių atostogų.