Edukacinės erdvės

EDUKACINIŲ ERDVIŲ KŪRIMO DARBO GRUPĖ:

Koordinatorė D. SAKALAUSKIENĖ, IU mokytoja
Nariai: 

R. RIMKŪNIENĖ, PU mokytoja,

E. FRIDRIKAITĖ, IU mokytoja,

R. DOVIDAUSKIENĖ, IU mokytoja,

R. JASIENĖ, mokytojo padėjėja,

G. SKERNAUSKIENĖ, lauko aplinkos tvarkytoja

2021 metų edukacinių erdvių kūrimo planas

2022 metų edukacinių erdvių kūrimo planas

SKLAIDA IR PATIRTIS 

 BENDRUOMENĖS ĮTRAUKIMAS

PROJEKTINĖ VEIKLA, ĮTAKOJANTI EDUKACINIŲ ERDVIŲ KŪRIMĄ

  • Akcija "Pamaitinsiu aš paukštelį";
  • Darželio projektas ,,STEAM Kalėdų eglutė";
  • Akcija “Darom”;
  • Konkursas „Mano žalioji palangė“;
  • Respublikinis projektas “Aš žemės vaikas”;
  • Paroda “Medžiai mums sako ačiū”;
  • Gamtosauginių mokyklų programa.

PASIEKIMAI