Kitos paslaugos

  • Vaikams, lankantiems darželį pagal pilnos dienos ugdymo rėžimą, teikiamos migdymo paslaugos.
  • Tėvai, parašę prašymą, gali rinktis 4 valandų vaikų udgymo rėžimą. Ši ugdymo paslauga nemokama.
  • Tėvams pageidaujant, darželyje gali būti teikiamos papildomos choreografijos, krepšinio treniruotės ir ankstyvojo anglų kalbos mokymo paslaugos. Už šias paslaugas renkamas papildomas mokestis.
  • Kiekvienų metų rugpjūčio mėnesį teikiama nemokama 1-2 savaičių adaptacijos paslauga ankstyvojo ikimokyklinio amžiaus vaikams, naujai pradedantiems lankyti darželį.