Ugdymo procesas

Ugdymo procesas darželyje organizuojamas vadovaujanti filosofine Sokrato nuostata „kiekviename vaike matyti augantį žmogų už kurio tapsmą esame atsakingi".

Tirkšlių darželyje „Giliukas“ vaikas – aktyvus savo žinojimo, identiteto, kultūros kūrėjas, kuris ugdosi eksperimentuodamas, bandydamas, darydamas savas išvadas. Visas ugdymo(si) procesas organizuojamas siekiant vaiko gerovės, kur būtų tenkinami vaiko fiziologiniai, saugumo, socialiniai, saviraiškos ir savirealizacijos užtikrinimo poreikiai bei poreikis būti gerbiamam ir pripažintam. Ypatingas dėmesys skiriamas emocinio intelekto ugdymui, pagarbos jausmo kitam Žmogui ir gamtai formavimuisi. Laikomasi nuostatos, jog pozityviai suvokdamas aplinką vaikas ugdysis aukštą savivertę, užtikrins savo asmeninę sėkmę tolimesniame gyvenime.