Šį mėnesį planuojame

 

POSĖDŽIAI, PASITARIMAI, SUSIRINKIMAI

 

 

 

RENGINIAI, ŠVENTĖS, PARODOS
 
 
 
     
KOLEGIALUS BENDRADARBIAVIMAS
     
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS, SAVIŠVIETA