Šį mėnesį planuojame

 GEGUŽĖ

POSĖDŽIAI, PASITARIMAI, SUSIRINKIMAI

2 d.

Pedagogų pasitarimas:

  • Tėvų anketinės apklausos „Ugdymo lauke poreikis ir galimybės“ rezultatų aptarimas;
  • Pasirengimo metodiniam renginiui aptarimas;
  • Informacijos iš seminarų pasidalijimas.

Pavaduotoja ugdymui G.Kontutienė,

Mokytojos: D.Sakalauskienė, R.Kirpienė, R.Rimkūnienė

4 d.   VGK posėdis VGK pirmininkė
9 d.  Administracijos pasitarimas Direktorė
26 d.  Atestacinės komisijos posėdis Atestacijos komisijos pirmininkė
RENGINIAI, ŠVENTĖS, PARODOS
10 d. Projektinė veikla „Gamink su sveikatiada“ Mokytojos: L.Zubavičienė, E.Šlimienė
10 d. Futbolo festivalis „Futboliukas“ Mokytojai: R.Kripienė, R.Džiaugys
15 d.  Šeimos diena Grupių pedagogai
23 d. Tradicinių šokių festivalis „Gegužinė“ Meninio ugdymo pedagogė V.Tamošauskaitė
31 d. Renginys „Sudie, žaislai ir lėlės, keliausim mokyklėlėn“ Mokytojos: R.Rimkūnienė, R.Kripienė
KOLEGIALUS BENDRADARBIAVIMAS
25 d.

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ ir Akmenės r. Papilės darželio „Kregždutė“ gerosios patirties sklaidos renginys „Ugdymas lauke: galimybės ir atradimai“

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pedagogai

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS, SAVIŠVIETA
gegužės mėn. Dalyvavimas seminaruose pagal individualų planą Pedagogai

 Parengė: direktoriaus pavaduotoja ugdymui G. Kontutienė