Šį mėnesį planuojame

 SAUSIS

POSĖDŽIAI, PASITARIMAI, SUSIRINKIMAI

2 d.  

Administracijos pasitarimas:

- Dėl individualios pagalbos vaikui plano sudarymo.

Direktorė
3 d.

Pedagogų pasitarimas:

- Įstaigos veiklos kokybės visuminio įsivertinimo rezultatų aptarimas.

Įsivertinimo grupės pirmininkas

sausio mėn.

Darbo grupių susirinkimai:

- 2023 m. veiklos planų sudarymas

Darbo grupių pirmininkai
RENGINIAI, ŠVENTĖS, PARODOS
6 d. Renginys „Trys karaliai“ Mokytojos: R. Dovidauskienė, D. Maldžiuvienė
13 d. Laisvės gynėjų diena Mokytoja E. Šlimienė
20 d.               Užsiimk joga su „Sveikatiada“

Visuomenės sveikatos specialistė, mokytoja E. Šlimienė

30 d.  Žiemos olimpiada

Mokytojas R. Džiaugys

KOLEGIALUS BENDRADARBIAVIMAS
2-16 d.

Metiniai pokalbiai (nepedagoginis personalas)

V. Paulauskienė, G. Kontutienė, L. Valiukonienė

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS, SAVIŠVIETA
27 d.  Seminaras „Lietuvos Mažųjų žaidynių mokymai“ Mokytojai: R. Kripienė, R. Džiaugys
sausio mėn. Dalyvavimas seminaruose pagal individualų planą Pedagogai