Ikimokyklinis ugdymas

Įstaigoje vaikai ugdomi penkiose Ikimokyklinio ugdymo grupėse.

Ikimokyklinis ugdymas organizuojamas pagal darželio Giliukas" direktoriaus įsakymu patvirtintą Ikimokyklinio ugdymo programą. Su programa galite susipažinti ČIA.

Ikimokyklinio ugdymo tvarka:

•    Ikimokyklinis ugdymas teikiamas vaikui nuo 1 iki 6 metų;
•    Ikimokyklinio ugdymo grupės gali būti komplektuojamos iš to paties arba iš mišraus amžiaus vaikų;
•    Ikimokyklinis ugdymas tėvų prašymu gali būti teikiamas visą dieną arba pagal 4 valandų ugdymo rėžimą;
•    Vaikui lankant darželį pagal 4 valandų ugdymo rėžimą, maitinimas neorganizuojamas;
•    Tėvams (globėjams), pasirašius mokymo sutartį, vaikui Ikimokyklinio ugdymo grupės lankymas yra privalomas.
Plačiau apie Ikimokyklinio ugdymo organizavimo tvarką galite sužinoti ČIA