Laisvos darbo vietos

Mažeikių r. Tirkšlių darželis „Giliukas“ skelbia konkursą psichologo(-ės) pareigoms eiti

Skelbimo nr.: 2023/1
Skelbimo data: 2023-01-12
Pareigos: psichologas, 0,25 pareigybės
Pareigybės lygis A1
Pareiginės algos koeficientas: 8,71 - 10,05

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

Teikti psichologinę pagalbą vaikams, jų tėvams (globėjams) bei mokytojams, siekiant užtikrinti vaikų psichologinę gerovę.

Funkcijos:

 1. Konsultuoti, nustatyti vaiko psichologines problemas; taikyti psichologinio konsultavimo technikas.
 2. Įvertinti vaiko galias ir sunkumus, nustatyti asmenybės ar ugdymosi problemas.
 3. Bendradarbiauti su tėvais (globėjais, rūpintojais), su pedagogais, teikti jiems rekomendacijas.
 4. Teikti psichologinį švietimą tėvams (globėjams), pedagogams vaiko raidos psichologijos, pedagoginės psichologijos klausimais.
 5. Vykdyti individualų ir/ar grupės vaikų stebėjimą, atlikti psichologinius įvertinimus bei tyrimus.
 6. Dirbti su elgesio, emocinių, bendravimo problemų bei kitų sunkumų turinčiais vaikais.

PRETENDENTAS PRIVALO PATEIKTI ŠIUOS DOKUMENTUS:

 1.  prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 3.  išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 4. kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 5. gyvenimo aprašymą.

DOKUMENTŲ PATEIKIMO BŪDAS:

 1. Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai adresu: Dariaus ir Girėno g. 25, Tirkšliai, Mažeikių r. arba atsiunčia el. paštu: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
 2. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną.
 3. Išsamesnė informacija tel. 8 611 47100

 

Mažeikių r. Tirkšlių darželis „Giliukas“ skelbia konkursą socialinio pedagogo pareigoms eiti

Skelbimo nr.: 2023/2
Skelbimo data: 2023-01-12
Pareigos: socialinis pedagogas, 0,5 pareigybės
Pareigybės lygis A2
Pareiginės algos koeficientas: 8,71 - 10,05

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

Ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų socialinius įgūdžius, spręsti vaikams iškilusias socialines problemas.

Funkcijos:

 1. Dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais, įtėviais, globėjais (rūpintojais) ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais.
 2. Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo).
 3. Padeda tėvams, įtėviams, globėjam (rūpintojams) ar kitiems teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas.
 4. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę – pedagoginę pagalbą, kitas pagalbos rūšys.
 5. Bendradarbiauja su grupių mokytojais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų ir priemonių.
 6. Tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį. Organizuoja ir koordinuoja socialinės pedagoginės  pagalbos teikimą, ir vertina jos kokybę.
 7. Palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą.

PRETENDENTAS PRIVALO PATEIKTI ŠIUOS DOKUMENTUS:

 1.  prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 3.  išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 4. kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 5. gyvenimo aprašymą.

DOKUMENTŲ PATEIKIMO BŪDAS:

 1. Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai adresu: Dariaus ir Girėno g. 25, Tirkšliai, Mažeikių r. arba atsiunčia el. paštu: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
 2. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną.
 3. Išsamesnė informacija tel. 8 611 47100.