Laisvos darbo vietos

Mažeikių r. Tirkšlių darželis „Giliukas“ skelbia konkursą meninio ugdymo mokytojo pareigoms eiti

Skelbimo nr.: 2022/3
Skelbimo data: 2022-09-05
Skelbimas galioja iki: 2022-09-29
Pareigos: Meninio ugdymo mokytojas, 0,5 pareigybės
Pareigybės lygis A2
Pareiginės algos koeficientas: 7,44 – 9,28

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1.Pareigybei privalomas išsilavinimas: įgytas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su muzikos mokytojo profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu; pretendentas turi būti išklausęs ne mažiau kaip 40 valandų (1,5 studijų kreditų) ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo metodikos kursus;

2. Turėti skaitmeninio raštingumo žinių, gebėjimų ir supratimo šiose informacinių technologijų srityse: informacijos valdymo, komunikavimo, skaitmeninio mokymo ir mokymosi, informacijos valdymo saugumo (išklausytas ne mažesnės kaip 40 valandų technologinės ir 40 valandų edukologinės dalies kursas, 3 studijų kreditai);

3. Privalo gerai mokėti lietuvių kalbą (išklausytas valstybinės kalbos kultūros 22 val. kursas, 1 studijų kreditas);

4. Kiti specialieji reikalavimai: išmanyti ikimokyklinio amžiaus vaikų raidos ypatumus, ugdymo(si) technologijas, būdus, formas, metodus, gebėti juos taikyti praktikoje. Gebėti dirbti su elektroniniu dienynu; valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas; planuoti ir organizuoti meninį ugdymą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams, panaudojant dailę, šokį, muziką ar kt. meno rūšis, skatinti vaikų meninius gebėjimus muzikos valandėlėmis, savarankišku muzikavimu, švenčių, popiečių, vakaronių rengimu, muziką pritaikyti įvairioje kitoje veikloje. Rinkti ir kaupti priemones, skatinančias aktyvią meninę veiklą: muzikos instrumentus, audio, video įrašus, paveikslus ir kt. Gabiems muzikai vaikams, sudaryti sąlygas platesniam ir gilesniam jų muzikiniam lavinimui, skiriant papildomą laiką individualiam ir grupiniam darbui, ruošti vaikus ir dalyvauti konkursuose, festivaliuose ir įvairiuose muzikiniuose renginiuose, projektuose.

PRETENDENTAS PRIVALO PATEIKTI ŠIUOS DOKUMENTUS:

1) prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

3) išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

4) pedagogo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

5) gyvenimo aprašymą.

DOKUMENTŲ PATEIKIMO BŪDAS:

1.  Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai adresu: Dariaus ir Girėno g. 25, Tirkšliai, Mažeikių r. arba atsiunčia el. paštu: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

2.  Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną.

3.  Išsamesnė informacija tel. 8 611 47100