Maitinimas

Vaikai maitinami 3 kartus per dieną. Papildomai vaikai vieną kartą per dieną gauna pieno produktų pagal Žemės ūkio ministerijos koordinuojamą pieno produktų vartojimo vaikų ir švietimo įstaigose paramos programą "Pienas vaikams" ir vaisių pagal ŽŪM programą, remiamą iš ES ir nacionalinių šalių narių biudžetų „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“ .

Maistas gaminamas darželio virtuvėje. Maistą ruošia ir už jo kokybę atsako virėjos Zita GRICIUVIENĖ ir Jūratė GRIGORJEVA.

Už mitybos organizavimą darželyje, jo kokybę, gamybos priežiūrą atsako darželio maitinimo organizatorė Laima ZUBAVIČIENĖ.

Organizuojant vaikų maitinimą yra sudaromi perspektyviniai valgiaraščiai trim savaitėm su apskaičiuota paros maisto raciono energetine verte. 

Mokestis už darželio teikiamas paslaugas nustatytas Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T1-108 "Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą ugdymo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo".

 

Amžiaus grupė Mokestis už kiekvieną lankytą ir nelankytą, ir nepateisintą dieną (Eur) 

Iš viso per dieną

Pusryčiai Pietūs Vakarienė
Lopšelio (2-3 m.) grupė

0.50

(25 %)

0.90 (45%)

0.60

(30 %)

2.00

Darželio (3-5) m.

ir priešmokyklinio amžiaus grupės

0.62

(25)%

1,13 

 (45%)

0.75

(30 %)

2.50

Mokestį už vaikų mitybą nustato Mažeikių rajono savivaldybės taryba. 

Atsiskaityti už darželio teikiamas paslaugas galima visuose Lietuvos pašto skyriuose arba pervedant mokestį į darželio sąskaitą banke Luminor LT764010051004696253

arba "Perlo" terminaluose.

 

Mokesčio už vaikų išlaikymą darželyje tvarkos aprašas
Vaikų maitinimo organizavimo Mažeikių r. Tirkšlių darželyje "Giliukas" tvarka
Nemokamo maitinimo Mažeikių r. Tirkšlių darželyje "Giliukas" tvarka
Maitinimo organizavimo darželyje tvarka
15 dienų perspektyviniai valgiaraščiai